7 OSIĄGNIĘĆ FIRMY HITLINE.: PODSUMOWANIE 2018 ROKU

//7 OSIĄGNIĘĆ FIRMY HITLINE.: PODSUMOWANIE 2018 ROKU

Pod koniec każdego roku przyjęto podsumowywać rezultaty osiągnięte w danym roku, my również podtrzymujemy tą tradycję.

Rok 2018 był znaczącym dla naszej firmy. Zdobyliśmy rynki zagraniczne, zapoznając je z produkcją Hitline, zwiększyliśmy produkcję, uczestniczyliśmy w targach branżowych, opracowaliśmy nowe urządzenia chłodnicze i nie tylko. W ciągu ubiegłego roku zrobiliśmy bardzo wiele:

  • W 2018 roku firma Hitline opracowała ponad 60 nowych modelów urządzeń chłodniczych.
  • Nasza firma nie tylko opracowywała nowe urządzenia ale również udoskonalała już istniejące modele.
  • Ponad 500 – właśnie tylko obiektów handlowych zostało zaopatrzonych w urządzenia chłodnicze Hitline w ciągu ubiegłego roku. Przy czy warto wspomnieć, iż jedna duża sieć handlowa Ukrainy licząca 150 sklepów została wyposażona w nasz sprzęt.
  • Produkcja w porównaniu do 2017 roku wzrosła o 23%.
  • Eksport produkcji w ciągu 2018 roku wzrósł o 120%. Obecnie nasze urządzenia chłodnicze można znaleźć w ponad 20 krajach. To nie tylko kraje EU czy byłego ZSSR, ale również kraje Bliskiego Wschodu, Afryki czy Australia.
  • W ubiegłym roku uczestniczyliśmy w największych targach w Ukrainie „Trade Industry”, gdzie zaprezentowaliśmy nowe modele urządzeń chłodniczych, z których większość pracowała na R290, a także ponownie wystawialiśmy się na międzynarodowej wystawie „RetailShow2018” w Warszawie, gdzie, po raz kolejny, zostaliśmy docenieni przez europejskich detalistów.
  • Jesienią ubiegłego roku przeprowadziliśmy prezentacje nowych energooszczędnych urządzeń chłodniczych naszej firmy, podczas której omawiane były korzyści płynące z zastosowania CO2 i innych energooszczędnych czynników chłodniczych w technologii chłodzenia.

Podsumowując, ten rok był intensywny i bardzo pracowity. Udoskonaliliśmy produkcję, stworzyliśmy nowe warsztaty, zakupiliśmy maszyny, a nawet zbudowaliśmy fabrykę do masowej produkcji urządzeń chłodniczych. Liczba zamówień na nasze produkty znacznie wzrosła w porównaniu z 2017 r., Dlatego nie zamierzamy na tym poprzestać, będziemy dalej rozwijać firmę, ulepszać sprzęt i robić wszystko, aby nasi klienci byli zadowoleni!

Życzymy wszystkim naszym partnerom Szczęśliwego Nowego Roku i dziękujemy za zaufanie którym obdarzyliście naszą firmę HitLine. Życzymy Państwu, aby ten Nowy 2019 Rok był dla Państwa pomyślny, obfity w sukcesy oraz efektywny. Życzymy rozwoju biznesu oraz dalszej owocnej i wzajemnie korzystnej współpracy z naszą firmą.

width="750"