/Realizations

Year

Country

Retail chain

Gram Market

Gram Market

...

MG 4

MG 4

...

Mevlana slagerij

Mevlana slagerij

...

Delikatesy FART

Delikatesy FART

...

Utile

Utile

...

Rodinné řeznictví

Rodinné řeznictví

...

Coop

Coop

...

Żabka

Żabka

...

Żabka

Żabka

...

AS Market

AS Market

...

Lewiatan

Lewiatan

...

Lewiatan

Lewiatan

...

Lewiatan

Lewiatan

...

Flop

Flop

...

Coop

Coop

...

Klass

Klass

...

Abrikos

Abrikos

...

LOCAL

LOCAL

...

SPAR

SPAR

...

JIP

JIP

...

Epicentr

Epicentr

...

MG 7

MG 7

...

Paradise Market

Paradise Market

...

My Market

My Market

...

CBS

CBS

...

OPA

OPA

...

AGA

AGA

...

Favore

Favore

...

SuperValu

SuperValu

...

Salamer

Salamer

...

Xbox

Xbox

...

Ultramarket

Ultramarket

...

Nisa Ballymena

Nisa Ballymena

...

Yerevan City

Yerevan City

...

Sas

Sas

...

Fora

Fora

...

Forta

Forta

...

Epicentr

Epicentr

...

Ultramarket

Ultramarket

...

Korzina

Korzina

...

Coop

Coop

...

Epicentr

Epicentr

...

Auchan

Auchan

...

М’ясник

М’ясник

...

Bravo

Bravo

...

Velmart

Velmart

...

Supermarket (Sweden)

Supermarket (Sweden)

...

Netah Asade

Netah Asade

...

Gorme Sal Sheli

Gorme Sal Sheli

...

Netah Katzavim of Jerusalem

Netah Katzavim of Jerusalem

...

Minimarket in the shopping mall (Lithuania)

Minimarket in the shopping mall (Lithuania)

...

Epicentr

Epicentr

...

Semya

Semya

...

VARUS

VARUS

...

KUŚ

KUŚ

...

Nash Kraii

Nash Kraii

...

BOUCHE QUI RIT

BOUCHE QUI RIT

...

KLASS

KLASS

...

BOUCHERIE L’AUBRAC

BOUCHERIE L’AUBRAC

...

USA

USA

...

Convenient  store  in Estonia

Convenient store in Estonia

...

BOUCHERIE KHK

BOUCHERIE KHK

...

DELIKAT

DELIKAT

...

ARSEN

ARSEN

...

Minimarket Comptoir 168

Minimarket Comptoir 168

 ...

Nahkauf

Nahkauf

...

VARUS

VARUS

...

Semya

Semya

...

Yerevan City

Yerevan City

...

Zerkalny

Zerkalny

...

Epicentr

Epicentr

...

Pchelka-market

Pchelka-market

...

Foodmarket

Foodmarket

...

LA FERME DU CANTAL

LA FERME DU CANTAL

...

Triangle

Triangle

...

Pyramide

Pyramide

...

Store in Iceland

Store in Iceland

...

Store in Romania

Store in Romania

...

Coop

Coop

...

Coop

Coop

...

Krásno

Krásno

...

Store in Azerbaijan

Store in Azerbaijan

...

Boucherie MT

Boucherie MT

...

...

Rost

Rost

...

Deni

Deni

...

Bogat Beden

Bogat Beden

...

Kubrat

Kubrat

...

Central

Central

...

Store in Bulgaria

Store in Bulgaria

...

Mercanto

Mercanto

...

La Ferme D’ormesson

La Ferme D’ormesson

...

Sem’ya

Sem’ya

...

Boucherie De L`Avenue

Boucherie De L`Avenue

...

Mida

Mida

...

Store in Gdynia

Store in Gdynia

...

Green Park Gourmet

Green Park Gourmet

...

Halytska svizhyna

Halytska svizhyna

...

Halytska svizhyna

Halytska svizhyna

...

Arsen

Arsen

...

Epicentr

Epicentr

...

Spar

Spar

...

Butcher shop in Lyon

Butcher shop in Lyon

...

Meat House

Meat House

...

SPAR

SPAR

...

Supermarket

Supermarket

...

Apple Eats Deli

Apple Eats Deli

...

MochaDeliMiniMart

MochaDeliMiniMart

...

Spar

Spar

...

Grocery store, NYC

Grocery store, NYC

...

Parma

Parma

...

Epicentr

Epicentr

...

Tower

Tower

...

Tavria V

Tavria V

...

Bulka market

Bulka market

...

Carrefour Contact

Carrefour Contact

...

Miosótis

Miosótis

...

City Market

City Market

...

Terno

Terno

...

La Far

La Far

...

Store in Poland

Store in Poland

...

Dionis

Dionis

...

Zelenaia Lynyia

Zelenaia Lynyia

...

Supermarket, Tennessee, USA

Supermarket, Tennessee, USA

...

Fora

Fora

...

Meat store

Meat store

...

Hypermarket in Czech Republic

Hypermarket in Czech Republic

...

Semya

Semya

...

Krásno

Krásno

...

Butcher shop

Butcher shop

...

Makovec

Makovec

...

Coop

Coop

...

Marina

Marina

...

Tavria V

Tavria V

...

Likefish

Likefish

...

Vitalur

Vitalur

...

Convenience store

Convenience store

...

Green Marine

Green Marine

...

Arsen

Arsen

...

Eurospar

Eurospar

...

Grange Farm

Grange Farm

...

Mamie

Mamie

...

Rost

Rost

...

Dmart

Dmart

...

Fora

Fora

...

Coop

Coop

...

Chudo Market

Chudo Market

...

Billa

Billa

...

My Market

My Market

...

Velmart

Velmart

...

Fathima

Fathima

...

Trio

Trio

...

Convenience store

Convenience store

...

JIP

JIP

...

Rukavychka

Rukavychka

...

Fora

Fora

...

Parma

Parma

...

Vitalur

Vitalur

...

Vitalur

Vitalur

...

Vitalur

Vitalur

...

Qayali Gold Market

Qayali Gold Market

...

Supermarket UAE

Supermarket UAE

...

Delikat

Delikat

...

VARUS

VARUS

...

Chudo Market

Chudo Market

...

Delicate

Delicate

...

Koshik

Koshik

...

Convenience store

Convenience store

...

JIP

JIP

...

Tavria V

Tavria V

...

SEMYA

SEMYA

...

Rock Four

Rock Four

 ...

EUROSPAR

EUROSPAR

...

Fayno Market

Fayno Market

...

Tempo

Tempo

...

JIP

JIP

...

Coop

Coop

...

Korona

Korona

...

Promo

Promo

...

Etalon

Etalon

...

Safari

Safari

...

AM gorodok

AM gorodok

...

Kareno cake

Kareno cake

...

Velyka Kyshenya

Velyka Kyshenya

...

Coop

Coop

...

Velmart

Velmart

...

Fora

Fora

...

Eco-market

Eco-market

...

Tempo

Tempo

...

Coop

Coop

...

Kublak

Kublak

...

Qanto market

Qanto market

...

Kliver

Kliver

...

Convenience store in Romania

Convenience store in Romania

 ...

SPAR

SPAR

...

IDEAL

IDEAL

...

Convenience store mięsny

Convenience store mięsny

...

Nasha ryaba

Nasha ryaba

...

EKO-market

EKO-market

...

VARUS

VARUS

...

Kopeyka

Kopeyka

...

Fora

Fora

...

ATB

ATB

...

VARUS

VARUS

...

My Auchan

My Auchan

...

ECO MEAT

ECO MEAT

...

Lewiatan

Lewiatan

...

Best Fruit

Best Fruit

...

Lewiatan

Lewiatan

...

JIP

JIP

...

Korona

Korona

...

Vitalur

Vitalur

...

Vitalur

Vitalur

...

EDEA

EDEA

...

Lewiatan

Lewiatan

...

Meat Guild

Meat Guild

...

DELICATE

DELICATE

...

Lewiatan

Lewiatan

...

VELMART

VELMART

...

Isso mall

Isso mall

...

Fora

Fora

...

Velmart

Velmart

...

Nor Zovk

Nor Zovk

...

Delicate

Delicate

...

Fresh Time

Fresh Time

...

Armavir

Armavir

...

Caucasian hearth

Caucasian hearth

...

Velmart

Velmart

...

Lotok

Lotok

...

Schnitzel

Schnitzel

...

Favore

Favore

...

Tavria V

Tavria V

...

Semya

Semya

...

Udachniy vybor

Udachniy vybor

...

Telezhka

Telezhka

...

Rost

Rost

...

EKO-market

EKO-market

...

Tavria V

Tavria V

...

Krendel

Krendel

...

Delicat plus

Delicat plus

...

Kopeyka

Kopeyka

...

Araz

Araz

...

Stolichnyj

Stolichnyj

...

Kopeyka

Kopeyka

...

Evrika

Evrika

...

Globus gourme

Globus gourme

...

Krendel

Krendel

...

Krendel

Krendel

...

EKO-market

EKO-market

...

Vatsak

Vatsak

...