Мissouri NC 120 grill self

Мissouri NC 120 grill 104
Мissouri NC 120 grill self 104
(artykuł: 1386.XX)
Мissouri NC 120 grill 104

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.

Мissouri NC 120 grill self 104
Długość bez boków mm 1250* 1500* 1875* 2500* 3750
Grubość dwóch boków mm 100
Powierzchnia części demonstracyjnej m2 1,12 1,34 1,67 2,23 3,35

* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.