Symphony MG 100 deli PS/self M/А

////Symphony MG 100 deli PS/self M/А
Symphony MG 100 deli PS 125-DLM/A
Delikatesy Ser Produkty gotowe
Informacje związane z klasą energetyczną (rozporządzenie w sprawie ekoprojektu 2019/2024 i rozporządzenie w sprawie etykietowania energetycznego 2019/2018) odnoszą się do określonych konfiguracji produktów. Wszystkie konfiguracje inne niż te przedstawione na stronie internetowej mogą wymagać znacznie innych informacji o klasie energetycznej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z europejską bazą danych produktów do etykietowania energetycznego (EPREL) lub skontaktuj się z naszym biurem sprzedaży.

3750

Lady Symphony MG 100 deli PS 125-DLM/DBA
Symphony MG 100 deli PS 125-DLM
(artykuł: 1399.ХХ)
/
Symphony MG 100 deli PS 125-DLA
(artykuł: 1399.A.ХХ)
Lady Symphony MG 100 deli PS 125-DLM/DBA
Lady Symphony MG 100 deli self 085-DLM/DBA
Symphony MG 100 deli self 085-DLM*
/
Symphony MG 100 deli self 085-DLA*
Lady Symphony MG 100 deli self 085-DLM/DBA

* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.

Symphony MG 100 deli PS 125-DLM Symphony MG 100 deli self 085-DLM*
Długość bez boków mm 937 1250* 1875 2500 3125 3750 937* 1250* 1875* 2500* 3125* 3750*
Grubość dwóch boków mm 120 120
Powierzchnia części demonstracyjnej m2 0,75 1 1,5 2 2,5 3 0,75 1 1,5 2 2,5 3
Temperatura otoczenia ˚С ≤ +25 ≤ +25
Wilgotność % ≤ 60 ≤ 60
Szybkość powietrza m/s ≤ 0,2
Temperatura robocza ˚С 0…+2 / +2…+4 0…+2 / +2…+4
Klasa temperaturowa М1/М2 М1/М2
Symphony MG 100 deli PS 125-DLA Symphony MG 100 deli self 085-DLA*
Długość bez boków mm 937 1250 1875 2500 3125 937* 1250* 1875* 2500*
Grubość dwóch boków mm 100 100
Powierzchnia części demonstracyjnejt m2 0,75 1 1,5 2 2,5 0,75 1 1,2 1,5
Temperatura otoczenia ˚С ≤ +25 ≤ +25
Wilgotność % ≤ 60 ≤ 60
Szybkość powietrza m/s ≤ 0,2
Temperatura robocza ˚С 0…+2 / +2…+4 0…+2 / +2…+4
Klasa temperaturowa М1/М2 М1/М2

* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.