Indiana eco NSV 070 O 144 – element narożnik

/, Indiana eco ASV 070 M/A/Indiana eco NSV 070 O 144 – element narożnik
Niskie regały cabinets Indiana eco NSV 070 O 144-ES-120-wersja wyspowa
Owoce i warzywa Czekolada Napoje
Niskie regały Indiana eco NSV 070 O 144-ES-120

Indiana eco NSV 070 O 144-ES-120
(artykuł: 2014.20)
(element narożnik)

Niskie regały Indiana eco NSV 070 O 144-ES-120

Widok z góry
Niskie regały cabinets Indiana eco NSV 070 O 144-ES-120 - element narożnik
Niskie regały Indiana eco NSV 070 O 144-ES-120

Indiana eco ASV 070 MT O 144-DLA – wersja wyspowa
Widok z przodu
Niskie regały Indiana eco NSV 070 O 144-ES-120

Indiana eco ASV 070 MT O 130-DLA -wersja wyspowa
Widok z góry
Semi-vertical cabinets Indiana eco ASV 070 MT O 144-DLA - island version

The Manufacturer reserves the right to make alterations in the specifications.

Indiana eco NSV 070 O 144
Element narożnik ES-120
Powierzchnia części demonstracyjnej m2 1,6

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.