URZĄDZENIA CHŁODNICZE LADY HITLINE W SKLEPIKU MIĘSNYM W PARYŻU

//URZĄDZENIA CHŁODNICZE LADY HITLINE W SKLEPIKU MIĘSNYM W PARYŻU

We Francji rośnie popularność małych funkcjonalnych sklepów, w których nie tylko jest prowadzona sprzedaż bezpośrednio, ale także przygotowywanie towarów do sprzedaży. Nowy sklep mięsnych przysmaków tego formatu, wyposażony w lady Hitline, został otwarty w Paryżu.

Centralnym punktem strefy sprzedaży została lada „Missouri MC 120 accent PS M”, na której prezentacja produktów wygląda imponująco. Ekspozycje i sprzedaż mięsa zawieszonego na hakach zapewnia pionowa lada chłodnicza „Missouri MC 120 crystal S M”.

W sklepie, w strefie między halą sprzedaży, a sklepem mięsnym, ustawiono regał „Indiana MV meat D M”, który umożliwia uzupełnienie ekspozycji żywności od strony sklepu mięsnego natychmiast po jej przygotowaniu, bez wychodzenia z hali handlowej.

Zewnętrzny drewniany design urządzeń daje naturalny wygląd hali sprzedaży.

Lada Missouri cold diamond MC 126 accent PS 130-DBM, lada chłodnicza przeznaczona do sprzedaży mięsa Missouri MC 120 crystal S 203-D/DLM

Lada Missouri cold diamond MC 126 accent PS 130-DBM

Lada Missouri cold diamond MC 126 accent PS 130-DBM, lada chłodnicza przeznaczona do sprzedaży mięsa Indiana MV 080 meat D 205-DLM