Urządzenia do żywności mrożonej

/Urządzenia do żywności mrożonej

Regały

Louisiana MV 090 LT D M

AGREGAT ZEWNĘTRZNY

INDIANA MEDIUM AV 070/085 LT D M/А

AGREGAT ZEWNĘTRZNY / WEWNĘTRZNY

Louisiana AV 075 LT D A

AGREGAT WEWNĘTRZNY

Indiana tandem MD 090 LT D M

AGREGAT ZEWNĘTRZNY

Niskie regały

Indiana eco AV 070 LT D A

AGREGAT WEWNĘTRZNY

Indiana eco ASV 100 LT D A

AGREGAT WEWNĘTRZNY

Szafobonety

Szafy

Kansas HLT А

AGREGAT WEWNĘTRZNY

Zamrażarki - bonety

Yukon MH 160/200 LT O/C M

AGREGAT ZEWNĘTRZNY

Frozen foods unit Yukon cube AH 160 LT C 088-DLA

Yukon AH 160/200 LT C A

AGREGAT WEWNĘTRZNY

Alaska MH 150 LT O/C M

AGREGAT ZEWNĘTRZNY

Alaska wall MV 100 LT C M

AGREGAT ZEWNĘTRZNY

Urządzenia do żywności mrożonej Alaska wall AH 100 LT С 094-DLA

Alaska wall AH 100 LT С A

AGREGAT WEWNĘTRZNY

Frozen foods units Alaska AH 100 LT C 094-DLA

Alaska AH 100 LT O/C A

AGREGAT WEWNĘTRZNY

Alaska AH 100 LT C A

Alaska AH 100 LT C A

AGREGAT WEWNĘTRZNY

Alaska G AH 100 LT O/C A

AGREGAT WEWNĘTRZNY

Frozen foods units Super AH 092 LT C 079-SLA

Super AH 092 LT C A

AGREGAT WEWNĘTRZNY

Dupla AH 147 LT C A

AGREGAT WEWNĘTRZNY

Frozen foods units Cep AH 088 LT C 094-SLA

Cep AH 088 LT C A

AGREGAT WEWNĘTRZNY

Lady

Sonata AG 119 LT OS A

AGREGAT WEWNĘTRZNY

Georgia AG 120 LT PS A

AGREGAT WEWNĘTRZNY