Missouri enigma NC 122 cash desk

////Missouri enigma NC 122 cash desk
Lady Missouri enigma NC 122 cash desk 084
Lady Missouri enigma NC 122 cash desk 084
Missouri enigma NC 122 cash desk 084*
(artykuł: .ХХ)
Lady Missouri enigma NC 122 cash desk 084

* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.

Missouri enigma NC 122 cash desk 084*
Długość bez boków mm 500* 550* 600* 650* 700* 750* 800* 850* 900*
Grubość dwóch boków mm 120

* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.