Hitline rozszerzył dostawy do Kazachstanu: nowy supermarket w Karagandzie

//Hitline rozszerzył dostawy do Kazachstanu: nowy supermarket w Karagandzie

Hitline został dostawcą mebli chłodniczych dla nowego supermarketu sieci handlowej KORZINA w Kazachstanie.

Supermarket jest ucieleśnieniem wszystkich najbardziej zaawansowanych technologii handlu detalicznego artykułami spożywczymi: prawidłowe rozmieszczenie i funkcjonalny podział działów stał się podstawowym czynnikiem wyposażenia supermarketu w sprzęt handlowy.

Linie i wyspy lad chłodniczych z gamy modeli „Missouri cold diamond” stały się priorytetową linią chłodni w sali sprzedaży. Dla poszczególnych grup produktów linie posiadają kaskadowe lady „Missouri cold diamond MC 126 cascade” oraz specjalistyczne lady na wyroby cukiernicze „Missouri cold diamond MC 126 patisserie”. Dział kulinarny jest wyposażony w ladę grzewczą „Missouri cold diamond NC 126 heat BM” oraz specjalistyczną ladę „Missouri Cold Diamond MC 126 sushi/pizza combi L M”.

Lady chłodnicze Missouri cold diamond MC 126 sushi/pizza combi L M, Мissouri cold diamond MC 126 deli PS M, Мissouri cold diamond MC 126 cascade ER 90 M, supermarket Korzina, Kazachstan

Lady chłodnicze, Мissouri cold diamond MC 126 deli PS M, Мissouri cold diamond MC 126 deli PS ER90 M, supermarket Korzina, Kazachstan

Lady chłodnicze Мissouri cold diamond MC 126 cascade M, Мissouri cold diamond MC 126 deli self M, Мissouri cold diamond MC 126 patisserie PS M, regały chłodnicze Louisiana MV 105 MT D M, Virginia AI 120 deli self A, supermarket Korzina, Kazachstan

Lady chłodnicze Мissouri cold diamond MC 126 deli PS M, Мissouri cold diamond MC 126 deli self M, supermarket Korzina, Kazachstan

Lady chłodnicze Мissouri cold diamond MC 126 deli PS M, Мissouri cold diamond MC 126 cascade M, supermarket Korzina, Kazachstan

Lady chłodnicze Мissouri cold diamond MC 126 deli PS M, Мissouri cold diamond MC 126 deli self M, supermarket Korzina, Kazachstan

Lady chłodnicze Мissouri cold diamond MC 126 deli self M, Missouri cold diamond MC 126 patisserie PS M, supermarket Korzina, Kazachstan

Lady chłodnicze Мissouri cold diamond MC 126 deli PS M, тепловая витрина Missouri cold diamond NC 126 heat BM PS, supermarket Korzina, Kazachstan

Lady chłodnicze Missouri cold diamond MC 126 sushi/pizza combi L M, lady chłodnicze Missouri cold diamond deli PS M, supermarket Korzina, Kazachstan

Aby sprzedawać szeroką gamę napojów, produktów mlecznych, sosów, pakowanych kiełbas i serów, supermarket zainstalował pionowe lady „Louisiana MV 105 MT D 225” z energooszczędnymi drzwiami skrzydłowymi. Lady „Indiana medium AV 070 MT” o wysokości 1700 mm zostały wykorzystane w sali sprzedaży do sprzedaży promocyjnej.

Regały chłodnicze Louisiana MV 105 MT D M, supermarket Korzina, Kazachstan

Regały chłodnicze Louisiana MV 105 MT D M, supermarket Korzina, Kazachstan

Regały chłodnicze Louisiana MV 105 MT D M, supermarket Korzina, Kazachstan

Regały chłodnicze Louisiana MV 105 MT D M, supermarket Korzina, Kazachstan

Regały chłodnicze Indiana medium AV 070 MT O M, supermarket Korzina, Kazachstan

Regały chłodnicze Indiana medium AV 070 MT O M, supermarket Korzina, Kazachstan

O świeżość warzyw i owoców dbają specjalistyczne lady „Missouri VF MC 110 VF self 110 M” z pochyloną częścią ekspozycyjną oraz regały chłodnicze „Indiana MV 080 FV D 220 M” i „Louisiana FV MV 115 VF M”. Skrzynia chłodnicza z szufladami „Missouri VF MC 110 VF self 110 M” zapewnia przechowywanie zapasów handlowych i wygodne uzupełnianie ekspozycji produktów. Dział warzywno-owocowy posiada również specjalistyczne lady „Louisiana roll-in VF MV 115 M” z ruchomymi regałami na kółkach. Regały umożliwiają układanie towarów w pomieszczeniach gospodarczych z późniejszym transportem do sali sprzedaży.

Regały chłodnicze Indiana MV 080 FV M, Louisiana FV MV 115 VF O M, Louisiana roll-in VF MV 115 MT O M, supermarket Korzina, Kazachstan

Regały chłodnicze Indiana MV 080 FV M, Louisiana FV MV 115 VF O M, Louisiana roll-in VF MV 115 MT O M, supermarket Korzina, Kazachstan

Lady chłodnicze przeznaczone do owoców i warzyw Missouri VF MC 110 VF self M, supermarket Korzina, Kazachstan

Do prezentacji i sprzedaży towarów promocyjnych zainstalowano promocyjne lady chłodnicze „Virginia AI 120 deli self” z dwoma chłodzonymi poziomami ułożenia produktów oraz „Virginia AC 120 deli self” z panoramicznymi szybami bocznymi. W specjalistycznej szafie promocyjnej „Virginia AH 100 salads self R A” prezentowane są dla klienta sałatki i świeże zioła.

Urządzenia impulsowe Virginia AH 100 pickles self R A, lady chłodnicze Мissouri cold diamond MC 126 deli PS M, supermarket Korzina, Kazachstan

Urządzenia impulsowe Virginia AI 120 deli self A, supermarket Korzina, Kazachstan

Urządzenia impulsowe Virginia AC 120 deli self A, urzadzenia do zywnosci mrozonej Alaska DE MH 200 LT D M, supermarket Korzina, Kazachstan

Lady poziome niskotemperaturowe „Alaska DE MH 200 LT D M” z przeszkleniami panoramicznymi tworzą strefę sprzedaży produktów mrożonych. Lady dwukomorowe wyposażone są w energooszczędne moduły szklane z systemem Push-Pull. Dla towarów niewymagających chłodzenia na ladzie montowany jest dwupoziomowy system regałów „Superstruktura” z akrylu.

W celu bardziej efektywnego wykorzystania powierzchni handlowej jako alternatywę dla lad poziomych, supermarket posiada agregowaną wyspę niskotemperaturową „Indiana eco ASV 100 LT D A”. Składa się z niskich regałów chłodniczych „Indiana eco ASV 100 LT D A” z drzwiami pokrytymi folią anti-fog oraz modułów końcowych w postaci lad poziomych z pokrywami Push-Pull.

Urzadzenia do zywnosci mrozonej Indiana eco ASV 100 LT D A, supermarket Korzina, Kazachstan

Urzadzenia do zywnosci mrozonej Indiana eco ASV 100 LT D A, regały chłodnicze Indiana medium AV 070 MT O M, supermarket Korzina, Kazachstan

Urzadzenia do zywnosci mrozonej Indiana eco ASV 100 LT D A, supermarket Korzina, Kazachstan

Urzadzenia do zywnosci mrozonej Alaska DE MH 200 LT D M, supermarket Korzina, Kazachstan

Urzadzenia do zywnosci mrozonej Alaska DE MH 200 LT D M, supermarket Korzina, Kazachstan

Urzadzenia do zywnosci mrozonej Alaska G AH 100 LT С A, supermarket Korzina, Kazachstan

Wszystkie komercyjne urządzenia chłodnicze i do zamrażania są wyposażone w sterownik chłodniczy (Dixell), a sam supermarket w adaptacyjny system sterowania i monitoring komputerowy.