Symphony MG 120 deli OS M

Symphony MG 120 deli OS 125-DBM
Delikatesy Ser Produkty gotowe
Informacje związane z klasą energetyczną (rozporządzenie w sprawie ekoprojektu 2019/2024 i rozporządzenie w sprawie etykietowania energetycznego 2019/2018) odnoszą się do określonych konfiguracji produktów. Wszystkie konfiguracje inne niż te przedstawione na stronie internetowej mogą wymagać znacznie innych informacji o klasie energetycznej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z europejską bazą danych produktów do etykietowania energetycznego (EPREL) lub skontaktuj się z naszym biurem sprzedaży.

2500

Symphony MG 120 deli OS 125-DBM
(artykuł: 1076.XX)
Symphony light MG 120 deli OS 125-DLM*
Symphony MG 120 deli OS 125-DBM & Symphony light MG 120 deli OS 125-DLM
Symphony MG 120 deli OS 125-SBM
(artykuł: 1224.XX)
Symphony MG 120 deli OS 125-SBM

* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.

Symphony MG 120 deli OS 125-DBM Symphony light MG 120 deli OS 125-DLM*
Długość bez boków mm 937 1250 1875 2500 3125* 3750 937* 1250* 1875* 2500* 3125* 3750*
Grubość dwóch boków mm 120 120
Powierzchnia części demonstracyjnej m2 0,9 1,2 1,8 2,4 3 3,6 0,9 1,2 1,8 2,4 3 3,6
Pojemność skrzyni chłodzącej l 163 218 326 435 544 653
Temperatura otoczenia ˚С ≤ +25 ≤ +25
Wilgotność % ≤ 60 ≤ 60
Szybkość powietrza m/s
Temperatura robocza ˚С 0…+2 / +2…+4 0…+2 / +2…+4
Klasa temperaturowa M1/M2 M1/M2
Symphony MG 120 deli OS 125-SBM
Długość bez boków mm 1250* 1500* 1875* 2500* 3750
Grubość dwóch boków mm 120
Powierzchnia części demonstracyjnej m2 1 1,3 1,6 2,1 3,2
Pojemność skrzyni chłodzącej l 218 326 435 544 653
Temperatura otoczenia ˚С ≤ +25
Wilgotność % ≤ 60
Szybkość powietrza m/s
Temperatura robocza ˚С 0…+2 / +2…+4
Klasa temperaturowa М1/М2

* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.