Symphony MG 120 deli PS/OS/self/T/T2 M – element narożnik

////Symphony MG 120 deli PS/OS/self/T/T2 M – element narożnik
Symphony light MG 120 deli PS 125-DLM-ES90

 

Delikatesy Ser Produkty gotowe
Symphony MG 120 deli OS 125-DBM-IS90
(artykuł: 1208.00)
a
Symphony MG 120 deli OS 125-DLM-IS90*
a
Symphony MG 120 deli self 085-DBM-IS90
(artykuł: 1208.00 self)
a
Symphony MG 120 deli self 085-DLM-IS90*
a
Symphony MG 120 deli PS 125-DBM-IS90
(artykuł: 1208.01)
a
Symphony MG 120 deli PS 125-DLM-IS90
(artykuł: 1266.01)
Symphony MG 120 deli OS 125-DBM-IS90
Symphony MG 120 deli self 085-DBM-IS90
Symphony MG 120 deli PS 125-DBM-IS90
Symphony MG 120 deli T/T2 M - Element narożniks
Symphony MG 120 deli T 110-DLM-IS90
(artykuł: 1400.00 light Т)
a
Symphony MG 120 deli T2 110-DLM-IS90*
Symphony MG 120 deli T 110-DLM-IS90
Symphony MG 120 deli T2 110-DLM-IS90
Symphony MG 120 deli OS 125-DLM-IS45*
a
Symphony MG 120 deli self 085-DLM-IS45*
a
Symphony MG 120 deli PS 125-DLM-IS45*
Symphony MG 120 deli OS 125-DLM-IS45
Symphony MG 120 deli self 085-DLM-IS45
Symphony MG 120 deli T 110-DLM-IS45*
a
Symphony MG 120 deli T2 110-DLM-IS45*
Symphony MG 120 deli T 110-DLM-IS45
Symphony MG 120 deli T2 110-DLM-IS45
Symphony MG 120 deli OS 125-DLM-ES90*
a
Symphony MG 120 deli self 085-DLM-ES90
(artykuł: 1272.00 self)
a
Symphony MG 120 deli PS 125-DLM-ES90
(artykuł: 1272.01)
Symphony MG 120 deli OS 125-DLM-ES90
Symphony MG 120 deli self 085-DLM-ES90
Symphony MG 120 deli PS 125-DLM-ES90
Symphony MG 120 deli T 110-DLM-ES90
(artykuł: 1401.00 light Т)
a
Symphony MG 120 deli T2 110-DLM-ES90*
Symphony MG 120 deli T 110-DLM-ES90
Symphony MG 120 deli T2 110-DLM-ES90
Symphony MG 120 deli OS 125-DLM-ES45*
a
Symphony MG 120 deli self 085-DLM-ES45*
a
Symphony MG 120 deli PS 125-DLM-ES45*
Symphony MG 120 deli OS 125-DLM-ES45
Symphony MG 120 deli self 085-DLM-ES45
Symphony MG 120 deli PS 125-DLM-ES45
Symphony MG 120 deli T 110-DLM-ES45*
a
Symphony MG 120 deli T2 110-DLM-ES45*
Symphony MG 120 deli T 110-DLM-ES45
Symphony MG 120 deli T2 110-DLM-ES45

* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.

Symphony MG 120 deli OS 125/Symphony MG 120 deli PS 125 Symphony MG 120 deli self 085
Element narożnik DBM-IS90 DBM-IS90
Powierzchnia części demonstracyjnej 1,5 1,5
Temperatura otoczenia ˚С ≤ +25 ≤ +25
Wilgotność % ≤ 60 ≤ 60
Szybkość powietrza m/s ≤ 0,2
Temperatura robocza ˚С 0…+2 / +2…+4 +2…+4
Klasa temperaturowa M1/M2 M2
Symphony MG 120 deli OS 125* Symphony MG 120 deli PS 125 Symphony MG 120 deli self 085
Element narożnik DLM-ES90* DLM-ES45* DLM-IS90* DLM-IS45* DLM-ES90 DLM-ES45* DLM-IS90 DLM-IS45* DLM-ES90 DLM-ES45* DLM-IS90* DLM-IS45*
Powierzchnia części demonstracyjnej 1,5 0,75 1,86 0,93 1,5 0,75 1,86 0,93 1,5 0,75 1,86 0,93
Temperatura otoczenia ˚С ≤ +25 ≤ +25 ≤ +25
Wilgotność % ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
Szybkość powietrza m/s ≤ 0,2
Temperatura robocza ˚С 0…+2 / +2…+4 0…+2 / +2…+4 +2…+4
Klasa temperaturowa M1/M2 M1/M2 M2
Symphony MG 120 deli T 110 Symphony MG 120 deli T2 110*
Element narożnik DLM-ES90 DLM-ES45* DLM-IS90 DLM-IS45* DLM-ES90* DLM-ES45* DLM-IS90* DLM-IS45*
Powierzchnia części demonstracyjnej 1,50 0,75 1,86 0,93 1,50 0,75 1,86 0,93
Temperatura otoczenia ˚С ≤ +25 ≤ +25
Wilgotność % ≤ 60 ≤ 60
Szybkość powietrza m/s ≤ 0,2 ≤ 0,2
Temperatura robocza ˚С +2…+4 +2…+4
Klasa temperaturowa М2 М2

* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.