Missouri NC 120 heat BM PP/PS/L/self – element narożnik

////Missouri NC 120 heat BM PP/PS/L/self – element narożnik
Urządzenia grzewcze Missouri NC 120 heat BM PP 130 ES90
Ciepłe posiłki
Urządzenia grzewcze Missouri NC 120 heat BM L 130 ES90
Missouri NC 120 heat BM L 130 ES90
(artykuł: 1295.00 L)
Urządzenia grzewcze Missouri NC 120 heat BM L/self 130/112 ES90
Widok z góry
Urządzenia grzewcze Missouri NC 120 heat BM L 130 ES90
Urządzenia grzewcze Missouri NC 120 heat BM self 112 ES90
Missouri NC 120 heat BM self 086 ES90
(artykuł: 1295.00 self)
Urządzenia grzewcze Missouri NC 120 heat BM L/self 130/112 ES90
Widok z góry
Urządzenia grzewcze Missouri NC 120 heat BM self 086 ES90
Urządzenia grzewcze Missouri NC 120 heat BM PP 130 ES90
Missouri NC 120 heat BM PP
130 ES90*
Urządzenia grzewcze Missouri NC 120 heat BM PP/PS 130 ES90
Widok z góry
Urządzenia grzewcze Missouri NC 120 heat BM PP 130 ES90
Urządzenia grzewcze Missouri NC 120 heat BM PS 130 ES90
Missouri NC 120 heat BM PS
130 ES90*
Urządzenia grzewcze Missouri NC 120 heat BM PP/PS 130 ES90
Widok z góry
Urządzenia grzewcze Missouri NC 120 heat BM PS 130 ES90

* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.

Missouri NC 120 heat BM PP 130 ES90* Missouri NC 120 heat BM L 130 ES90 Missouri NC 120 heat BM PS 130 ES90* Missouri NC 120 heat BM self 112 ES90
Obszar powierzchni termicznej m2 0,7 0,7 0,7 0,7
Ilość pojemników gastronomicznych GN 1/1 pcs 4 4 4 4
Temperatura otoczenia ˚С ≤ +25
Wilgotność % ≤ 60
Temperatura robocza ˚С +30…+60

* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.